George Philip Biney

AstroPhiL

Astroloog & Stress Dianetics Counsellor

Schrijver van paperback "DYNASTRO - Dynamische Astrologie"
I.V.M. COVID IS DE PRAKTIJK ALLEEN OPEN VOOR SUPER URGENTE GEVALLEN.

Astroloog PhiL, ook wel bekend als AstroPhiL, in Den Haag spreekt Nederlands, English, Français, Deutsch. Veertig jaar praktijk ervaring als astroloog. Hoog opgeleid en een eigen astro interpretatie methodiek DynAstro (Dynamische Astrologie) ontwikkeld welke veel nauwkeuriger is dan de conventionele methoden. Deze pagina gaat over zijn praktijk waar u van harte welkom bent.


Consultaties online zoals via Zoom helaas niet mogelijk in verband met privacy en vanwege de manier van werken en uitleg. Ook zijn consultaties per email niet mogelijk vanwege tijdrovend schrijfwerk.
WELKOM BIJ DE PRAKTIJK VAN UW ASTROLOOG

Hierbij zijn een aantal paragrafen gewijd aan de astrologische dienstverlening. Uiteraard kan ik mijn diensten ook in het Engels, Frans of (Neder)Duits verzorgen. Waarom zo veel informatie? Welnu, de mens is niet een eenvoudig wezen. Dus effe gauw een horrorscoopie doen, nou nee. Daar komt wel wat voor kijken. Natuurlijk kunt u op het internet talrijke websites raadplegen die binnen een paar minuten met overtuigende verhalen op de proppen komen. U zult er weinig tot niets aan zult hebben, maar daar komt u vanzelf wel achter, indien dat al nog niet zover is gekomen.

Wilt u werkelijk weten wat er echt aan de hand is?

PhiL verzorgt hier hoofdzakelijk persoonlijke horoscopen, met accent op prognoses. Een persoonlijke prognose horoscoop vertelt u in grote lijnen over uw huidige situatie en toekomstig levensverloop. Het is een duidelijk overzicht waarmee u weet wat zoal aan de hand is en zal zijn.

Een relatie horoscoop kan ook worden gemaakt en die vertelt u exact hoe de relatie tussen u en uw verleden, huidige of toekomstige partner in elkaar zit. Het is een zeer nauwkeurige analyse waar u wat mee kan. Een relatie is een constante, in tegenstelling tot wat andere astrologen of psychologen beweren. Dat wordt wel duidelijk tijdens de astro sessie.


PS: Een astroloog doet geen "readings" Die term komt voor bij handlezers, helderzienden, kaartleggers en geautomatiseerde astro programmaatjes.

Veel gestelde vraag: "Wat is eigenlijk een astroloog en wat is een horoscoop en wie is dan die PhiL?"

U vraagt zich misschien af "hoe kom ik uit de problemen", "wanneer houdt het nou eens op", "wat is er toch aan de hand", "hoe lang moet die situatie nog duren", "is die ander wel de ware liefde voor me", "hoe zit het met mijn depressie", "waarom voel ik me zo [vul maar in]", "doet de arts mij wel goed", "wanneer ga ik genezen", "hoe zit het met de relatie", en zo voorts.

Aan de hand van uw geboorte gegevens, zoals plaats, datum en tijd, berekent PhiL de standen van de planeten ten opzichte van elkaar en van de sterrenbeelden. PhiL brengt dat allemaal in kaart op een grote tekening en zo gaat hij dan tot interpretatie over. De analyse kan betrekking hebben op het verleden, het heden, en de toekomst.

De astrologie is voor PhiL een middel om u middels een horoscoop de algehele dan wel specifieke situatie te verduidelijken. Voor PhiL is astrologie niet entertainment, net zo min als voor een arts een behandeling dat is. PhiL neemt dat gilde serieus en doet niet aan vermaak in of met deze.

PhiL's halve eeuw ervaring omvat diverse gebieden zowel zakelijk, wetenschappelijk, kunst en esoterie. PhiL heeft in zowel de moderne astrologie (Hand) als de klassieke astrologie (Aquarius & Leo) diverse opleidingen doorlopen en met de jaren praktijk ervaring opgedaan in de astrologie ten tijde dat er nog geen thuis computer bestond. De oude stempel dus, ambachtelijk en old-school.

Als u geïnteresseerd bent in het duidelijk begrijpen van uw huidige situatie, bijvoorbeeld vanwege allerlei problemen waar u maar niet uit komt, dan bent u bij PhiL aan het juiste adres. U krijgt van PhiL keihard en overduidelijk te horen hoe de boel in feite in de werkelijkheid in elkaar steekt. PhiL geeft u dan de informatie die u kunt gebruiken om zelf beslissingen te nemen.
EERST MAAR DE CENTJES EN VOORWAARDEN DAN HEBBEN WE DAT GEHADAanmelding kan middels e-mail (email adres onderaan de site). De betalingsgegevens worden per email verstrekt na aanmelding. Bevestiging van aanmelding is zodra de bank overschrijving is gedaan. Betaling uitsluitend vooraf via bank overschrijving, dus geen andere methoden. Er wordt niet gedaan aan kortingen voor vriendjes en bekenden etc, dus het standaard tarief is voor iedereen precies hetzelfde:

- 150 Euro: Berekenen van de horoscoop. Dit wordt betaald na het aanmelden en voordat de werkzaamheden beginnen. Dit is eenmalig voorwerk, dus nog zonder het face-to-face consult. Annulering cq terugbetaling is niet mogelijk, ongeacht de reden of oorzaak.
- 100 Euro: De sessie, i.e. het consult ter astro praktijk, ongeacht de tijdsduur maar wel binnen dezelfde dag. Dit wordt betaald uiterlijk twee dagen voor de sessie aanvangt. Annulering of opschorting is mogelijk uiterlijk een week voor de geplande datum.
- 100 Euro: Iedere vervolg sessie ongeachte de tijdsduur maar wel binnen dezelfde dag. Dit wordt betaald uiterijk twee dagen voor de sessie aanvangt. Annulering of opschorting is mogelijk uiterlijk een week voor de geplande datum.


Er wordt niets terug betaald, ongeacht de reden, oorzaak, wie of in welke omstandigheden. Niet op komen dagen zonder annulering of opschorting binnen de gestelde termijn van 1 week wordt gefactureerd. Immers, er is dan al werk gedaan en dat is niet gratis.

Het is de verantwoordelijkheid van client(e) om de juiste geboorte gegevens te verstrekken. Indien een verkeerde geboorte datum en/of tijd is gegeven terwijl de horoscoop dan wel al is berekend en opgetekend, kan er niets meer worden gewijzigd anders dan het geheel opnieuw moeten maken van de horoscoop, en dus tegen volledig tarief. Immers, het is wederom hetzelfde totale werk dat gedaan moet worden.
TERMINOLOGIE

En nog wat basis informatie over astrologie. PhiL gaat u niet vermoeien met datgene wat u toch al in de boeken of op het web heeft gelezen zoals die astro sites die gratis uw horoscoop uitrekenen en oppervlakkig uitleggen.

Wellicht handig voor u te weten, een samenvatting van wat termen die PhiL gebruikt tijdens de astro sessie. PhiL past zowel de oudere klassieke astrologie als de moderne astrologie toe.


 • STERRENBEELD of TEKEN – u kent ze onderhand wel
 • HOROSCOOP – overzicht van posities van sterrenbeelden en planeten ten opzichte van elkaar op een gegeven moment
 • RADIX – de HOROSCOOP ten tijde van geboorte
 • ASCENDANT – "rijzend TEKEN", i.e. het sterrenbeeld dat aan de oostelijke horizon te zien is ten tijde van geboorte. Begin van het 1ste HUIS, i.e. uzelf
 • COMPOSIET – ook wel RELATIE HOROSCOOP genoemd
 • DESCENDANT – "dalend TEKEN", i.e. het sterrenbeeld dat aan de westelijke horizon te zien is ten tijde van geboorte. Begin van het 7de HUIS, i.e. de ander
 • GEOCENTRISCH – het planetair systeem gezien vanuit de Aarde als middelpunt – dit is de meest gebruikte basis voor astrologie
 • HELIOCENTRISCH – het planetair systeem gezien vanuit de Zon als middelpunt
 • PLANEET – object dat ogenschijnlijk rondom de aarde draait – vanuit het GEOCENTRISCH astrologisch principe zijn dan de Zon en de Maan dus ook planeten
 • HEERSER – een planeet dat een sterrenbeeld of een HUIS representeert. Welke dat is hangt af van de plaats en datum van geboorte
 • HUIS – in de moderne astrologie "sector" genoemd – 12 ervan in een HOROSCOOP, elk een specifieke levens afdeling representerend
 • HOORN – het begin van een HUIS. Het HUIS is gerepresenteerd door de HEERSER van het TEKEN waarin de HOORN van dat HUIS zich bevindt
 • ASPECT – de (boog)hoek waarmee een planeet zich ten opzichte van een andere planeet bevindt. PhiL gebruikt alleen majeure ASPECTEN, i.e.
  • CONJUNCT – 0 graden – vergemakkelijkt, versterkt, vermoeilijkt, verzwakt, remt af, of neutraliseert, kan alle kanten opgaan
  • SEXTIEL – 60 graden – vergemakkelijkt
  • VIERKANT – 90 graden – nogal een uitdaging, ofwel zeer moeilijk
  • DRIEHOEK – 120 graden – zit lekker mee, van het leien dakje
  • OPPOSITIE – 180 graden – tegenwerking of tegenstelling

  Elk ASPECT kan ingaand, exact of uitgaand zijn. PhiL legt tijdens de sessie wel uit wat dat voor uw HOROSCOOP inhoudt, omdat het afhangt van uw RADIX en zo

 • ORB – de invloedsfeer (cq speling) aan weerszijden van een ASPECT. Verschilt per PLANEET en per ASPECT
 • TRANSIT – de astronomische actuele beweging van een PLANEET door een TEKEN en door een HUIS. Veelal gebruikt voor korte termijn prognoses en langere termijn trends
 • PROGRESSIE – de astrologische [ 1 dag is 1 jaar ] beweging van een PLANEET door een TEKEN en door een HUIS. Veelal gebruikt voor prognoses betreffende de wat meer diepere of heftiger aangelegenheden
 • PARS – afkorting van Pars Fortunae ofwel "punt van geluk" cq "gelukspunt" genoemd. PhiL legt tijdens de sessie wel uit wat dat allemaal exact voor u inhoudt, omdat het afhangt hoe ver u reeds bent op de tijdslijn. Het is een punt in de horoscoop dat enerzijds het karma dan wel de bestemming aangeeft en anderzijds een spiegel
 • MC – afkorting van Medium Coeli, i.e. het hoogste punt aan de hemel in het zuiden. Gerelateerd met de beroepsfeer en uw zelf dat naar buiten komt. Begin van het 10de HUIS, i.e. werkfront
 • IC – Imum Coeli is het punt dat tegenover MC staat en is gerelateerd met uw zelf dat naar binnen gaat. Begin van het 4de HUIS, i.e. thuisfront
 • Vertex – punt van ommekeer of van stop/startBENODIGDHEDEN

Wat PhiL nodig heeft om e.e.a. voor te bereiden:

 • naam of pseudo
 • geboorte datum & JUISTE GEBOORTETIJD (tot op de minuut nauwkeurig wat de klok aangaf) – indien u een verkeerde geboortetijd geeft dan wordt de horoscoop ook verkeerd, en een latere rectificatie (nadat de horoscoop al is gemaakt) betekent opnieuw de horoscoop berekenen wat u dus opnieuw het totaal bedrag kost, tenzij u een foutieve horoscoop wilt hebben. Raadpleeg daarom uw geboorte akte en check die zo veel mogelijk op juistheid!!!
 • geboorte plaats (waar de bevalling heeft plaats gevonden)
 • specifieke vragen of problemen die u verduidelijkt wilt hebben
 • het heeft weinig zin om te vragen wat er is gebeurd als u dat zelf al goed weet

Wat u daarvoor krijgt is uitleg en advies betreffende uw interactie met uzelf en de omgeving, met name betreffende specifieke vragen of situaties waarover u wat meer duidelijkheid wilt hebben:

 • radix (wie bent u tegenover uzelf en tegenover anderen)
 • progressies (diepere invloeden en langere termijn toekomst)
 • transits (algemene prognoses cq kansen en kortere termijn toekomst)
 • wat al dies nog meer zij

Er wordt hier met opzet geen lijst a la "FAQ" geplaatst omdat het voor iedereen weer verschillend is.

Geen enkele astroloog kan alle vraagstukken met 100% nauwkeurigheid beantwoorden, hoe exact de vraagstukken ook zijn. Bij de ene client kan een vraag niet worden beantwoord, terwijl bij de andere client exact dezelfde vraag wel kan worden beantwoord. Sommige astrologen zeggen "de horoscoop is net zo duidelijk als de sterren die aan de hemel te zien zijn" In de oudheid, toen astronomie en astrologie hetzelfde waren, was het inderdaad wel zo. Als PhiL iets niet weet dan laat hij dat ook weten, wat overigens weinig voorkomt.

Het komt maar al te vaak voor dat een onjuiste geboortetijd wordt opgegeven, veelal omdat die tijd dan een mooi getal laat zien of een goed gevoel geeft. Meestal is de werkelijke geboortetijd tot een kwartier vroeger of later, waardoor geprognotiseerde perioden cq progressies tot maanden afwijkend kunnen duren. Dit is dus niet de fout van de astroloog maar van de klant zelf. AstroPhiL kan wel aan de hand van specifieke gebeurtenissen de geboortetijd rectificeren. Dit brengt echter wel extra kosten (tussen de 50 en 100 Euro) met zich mee, want er moet dan opnieuw een horoscoop worden gemaakt.

Voor een relatiehoroscoop is nodig:

  Voor elke partner, uitgaande dat er daar twee van zijn:

 • naam of pseudo
 • geboorte datum & geboorte tijd (tot op de minuut nauwkeurig wat de klok aangaf) – indien u een verkeerde geboortetijd geeft dan wordt de horoscoop ook verkeerd, en een latere rectificatie (nadat de horoscoop al is gemaakt) betekent opnieuw de horoscoop berekenen wat u dus opnieuw het totaal bedrag kost, tenzij u een foutieve horoscoop wilt hebben. Raadpleeg daarom uw geboorte akte!!!
 • geboorte plaats (waar de bevalling heeft plaats gevonden)
 • Let wel, uitsluitend twee partners, ongeacht het geslacht. Dus geen trio, quatro, etc, sorry ;-)
HOE EN WAT

Bij PhiL krijgt u tijdens het bespreken van uw horoscoop tevens wat uitleg over de astrologie zelf welke op uw horoscoop van toepassing is, zodat u beter het e.e.a. begrijpt. Astrologie heeft zo een eigen terminologie waar men tijdens de uitleg niet omheen kan.

U mag altijd notities, audio en video opnames maken. Het dossier gemaakt door PhiL blijft in veilige bewaring bij PhiL. Uw zelf gemaakt dossier blijft van u.

Niets van wat besproken wordt gaat naar enig andere partij van welke aard dan ook. Het is de bedoeling dat het consult 1 op 1 is, d.w.z. geen derden erbij, en geen dieren. Maar het staat u vrij om een vertrouwenspersoon met u mee te nemen, vooropgesteld dat deze als toehoorder erbij zit en niet als vergaderaar.

U gelieve rekening te houden met een mogelijke sessie duur van een paar uren.

Let wel: PhiL is geen "helderziende"! Astrologie is voor PhiL gewoon de boel wiskundig berekenen en logisch beredeneren volgens de astrologie methodieken, zonder hocuspocus. En het heeft niets te maken met magie, occultisme, religie, meditatie, mind control, hyper intuitie, hiernamaals contacten, out of body, dat soort dingen.

Wat prognoses betreft, zijn het voor het merendeel kansen die naar voren komen. Nou beste mensen, kansen kunnen verkwanseld worden, en ja hoor, de meeste kansen worden flink verkwanseld! PhiL noemt dat enigzins spottend "vrije onwil" En in hoeverre iemand de geboden kansen vrijelijk verkwanselt is niet altijd echt in de horoscoop te zien.

Tenslotte: PhiL kan weleens besluiten een horoscoop sessie geen doorgang te laten verlenen, in het bijzondere geval dat er geen daadwerkelijke noodzaak of aanbeveling voor is, in wel geval u dan wel natuurlijk de centjes terug krijgt.
AFSPRAAK

Dat PhiL e.e.a. moet voorbereiden is wel voor te stellen. Zo moet de uitgebreide horoscoop tekening worden gemaakt aan de hand van alle berekeningen van de sterrentekens, de planeten, de levensafdelingen (ook wel "huizen" of "sectoren" genoemd), de progressies (lange termijn voortbeweging over de tijdslijn), de korte termijn transits, de lange termijn transits, bijzondere aspecten (hoe planeten met elkaar gerelateerd zijn), en nog veel meer waar u nu even niet mee vermoeid zult worden. U mag daar een foto van maken.

PhiL verwacht van u ook wat voorbereiding.

Laat u aub minstens een week van te voren weten wat de specifieke vragen of situaties zijn waar u antwoord dan wel verduidelijking over wenst te hebben. Dan weet PhiL welke berekeningen gemaakt moeten worden.

Indien een client zegt "zoek maar uit wat er allemaal in de sterren staat" dan staat dat congruent met het aan een arts vertellen "zoek maar uit of u wat bij me kan vinden" Er is dan veel meer onderzoek nodig wat veel meer tijd kost. En dat kan PhiL zich qua tijd en geld niet permitteren.

Daarom: wees specifiek en beperk u tot de voor u werkelijk belangrijke vraagstukken.

Koffie en thee staat altijd klaar hoor. Vanwege de te vele soorten thee en koffie op planeet Aarde kan PhiL in Den Haag alleen maar kruiden thee en zwarte koffie aanbieden. Heb geen kunstmatige zoetjes en geen melkjes of slagroom, sorry ;-)

Het is zeer belangrijk dat u goed uitgerust bent, en klaar wakker, niet onder invloed van middelen. Let wel dat een sessie behoorlijk wat energie kan vergen. De inhoud van een horoscoop is niet een twee drie overgebracht. Dat kan een aantal uren in beslag nemen.

Uiteraard is het toegestaan om zelf alles middels audio, video, stenografie, holografie, notitieblokjes, etc op te nemen. Vanwege efficiëntie is het aan te bevelen dat u alleen komt, maar indien u het noodzakelijk acht, kunt u een vertrouwenspersoon meenemen als toehoorder.

U zult gevraagd worden om in de hal de schoenen uit te doen en in de praktijkruimte niet te roken of te vapen, i.v.m. hygiëne, feng-shui, en zo. Tevens wordt van u verwacht dat u tijdens de sessie niet met uw mobieltje of ipad bezig bent. U komt op specifiek consult en PhiL is er alleen dan voor u en houdt zijn mobieltje buiten. Dus: mobieltje uit!

PhiL zelf zal nimmer enige informatie van uw dossier aan anderen laten weten. Alles blijft strikt vertrouwelijk, net als artsen, consulenten, advocaten, etc dat behoren te doen. Er is geen verborgen camera of webcam. U mag wel zelf alles op audio of video opnemen indien u dat wenst. Dat kan handig zijn ter "naslag".De meeste astrologen, dan wel hen die zich daarvoor uitgeven, inclusief charlatans, google predikanten, astro websites en blogs en wat al dies nog meer zij binnen en buiten het internet, laten de bezoeker/bezoekster cq cliënt/cliënte die dingen aanhoren die strelend zijn voor hun ziel. Daar verdienen de astro zen goeroes goudgeld aan. En zelfs als ze wat minder fortuinlijke duidingen willen communiceren dan maken ze er gewoon maar een partijtje rozebril slijmballerij van met de kanttekening dat "alles reg kom". AstroPhiL niet dus. Nimmer. Nooit. AstroPhiLzegt precies waar het op staat, en zodra hij een muur van antiluister bemerkt dan gaat hij over op de wat hardere manier van taalgebruik. AstroPhiL vindt het veel belangrijker om de waarheid over te brengen dan om de cliënt(e) met slijmbalpraatjes te plezieren! Er zijn cliënten die dat niet kunnen/willen waarderen, daar in het geheel niet tegen kunnen, en dan ook op hun teetjes getrapt voelen om vervolgens boos op PhiL to worden en slecht over hem gaan praten. Dat soort lui moet AstroPhiL niet in zijn praktijkruimte en worden dan ook levenslang verbannen. Dus geen geslijm, geen egostreel, geen leugen-om-bestwil, geen verbloeming, geen "het komt heus wel goed" gezeijk want als het heus niet goed komt dan komt het dus niet goed al klaar, en als het suckt dan suckt het al klaar, en als je volwassen moet worden dan moet je maar eens volwassen worden al klaar, etc. etc. etc. AstroPhiL heeft meegemaakt dat - overigens alleen maar van dames en niet van heren - er geklaagd en geroddeld wordt dat AstroPhiL slecht is en de ziel krenkt door zijn ruwe ongefilterde uitspraken. Jawel, AstroPhiL is in en in slecht omdat hij de waarheid in super duidelijke taal overbrengt. Dus geachte candidaat cliëntèle, ge weet het nu, we hebben het over uw levensproblemen en dat is geen entertainment, take it or leave it.
STRESS COUNSELLINGDIANETICS

Dianetics is algemeen bekend als een therapie vorm uitgevonden door L.R. Hubbard de oprichter van Scientology. Echter een Europese wetenschapper had al een halve eeuw daarvóór zoiets ontwikkeld, en Hubbard pleegde in feite plagiaat door die manuscripten te vertalen in het Amerikaans. LRH was dus een jatmoos. Het is te verwachten dat het woord “Scientology” een vieze smaak teweeg brengt, met name bij hen die zelf nimmer iets daarvan hebeen bestudeerd of toegepast en zonder meer de negatieve media berichten voor lief hebben genomen. Dat komt o.a. ook doordat Scientology zowel de naam is van de organisatie als van de wetenschap, en de een is de ander niet. PhiL geeft zonder meer toe dat de Scientology organisatie sinds 1988 (nadat de oprichter L. Ron Hubbard overleed) slecht is geworden maar de oorspronkelijke Scientology wetenschap van voor 1988 juist goed was. Helaas bleek vanaf 1988 alles “gemoderniseerd” en daarmee niet meer zuiver, dank zij de tegenwoordige mafia baas David Miscavige, die ik spottend de nickname “Miscarriage” (miskraam) heb gegeven. PhiL zit sinds 1992 niet meer in de Scientology Organization, omdat hij zich niet kon verenigen met de manier waarop de organisatie veranderde, maar heeft daar gelukkig nog wel alle oorspronkelijke “old-school” kennis opgedaan om zijn werk als Dianetics Auditor te kunnen doen zonder afhankelijk of gelieerd te zijn aan de Scientology Organization. Daarbij zal PhiL nimmer trachten iemand in Scientology te krijgen, want daar heeft noch hij noch de ander voldoende baat bij. Voor PhiL is de auditing methodiek een tool net zo praktisch als keukengerei. Dianetics is een uitermate effectieve manier om mentale cq spirituele moeilijkheden snel en grondig te behandelen. Het heeft niets met religie of geneeskunde te maken en er komen ook geen medicamenten aan te pas. Het is in het geheel niet te vergelijken met psychologie of psychiatrie die overigens beide ellenlange therapiëen hanteren voor gemoedstoestanden die met Dianetics binnen een uurtje of zo helemaal opgelost kunnen worden.SQUIRRELING

Met een wat uitgebeidere hybride vorm van Dianetics, ook wel Squirreling genoemd, kunnen veel voorkomende moeilijkheden aangepakt worden:
- - bang te zijn ontdekt (niet willen dat iemand er achter komt)
- - betreurde acties (spijt, wroeging)
- - blessures (verwondingen van allerlei aard)
- - conflicten (onenigheid, ruzie, gevecht)
- - depressie (somberheid, druk van buiten)
- - eenzaamheid
- - emotioneel geraakt
- - gedesorienteerd
- - haast (pushed, stressed, moet opschieten)
- - hoe het staat met de wereld (media shit)
- - hoofdpijn (ad hoc, migraine, na voorval of ongeluk cq incident)
- - huilen
- - jaloers
- - kritisch jegens liefde (te veel geven)
- - niet goed genoeg (gevoel van minderwaardigheid)
- - onderdrukte gevoelens
- - overlijden (plotselinge)
- - pijn aan ander probleem
- - psychische aanval
- - schande (gossip, roddel, blamage, schuld, voor paal staan)
- - schuldig aan of schuldgevoel spijt of wroeging
- - sterven (dood van ander)
- - teleurstelling
- - tv (media in het algemeen, zoals youtube, websites, apps, nieuws, entertainment verslaving, games, e.d.)
- - verdriet
- - verlating
- - verlies (plotseling)
- - vervreemding
- - wraak
- - zelfmedelijden
- - ziekte van een dierbare

Deze zijn alle doorgaans met een enkele Squirrel Dianetics sessie tot iets goeds te krijgen. In uitzonderlijke gevallen – zoals dieper gaande depressies – zijn iets meer sessies nodig. Er is altijd positief resultaat. Dat manifesteert zich in het minder hinder hebben van barrieres die ontstaan zijn door nare momenten in het verleden.
IMAGINATION PROCESSING

Imagination Processing is een leuke en handige methodiek uit de leer van Multi Genius Technology for Consiousness. Zoals de benaming al suggereert betreft het een gebruikmaking van de eigen voorstellingen op allerlei vlak en inclusief geassocieerde gedachten, gevoelens en indrukken. Waar het o.a. om draait is heel simple gesteld wat er allemaal aan de hand is, wat er allemaal aan de hand kan zijn, en wat er allemaal aan de hand moet zijn. Het bevrijd zijn van oeverloze overwegingen betreffende een bepaald gebied is een van de win punten. Immers dan komt conclusie en besluit helder ter tafel. Een bijproduct van Imagination Processing is het vrijkomen van opgeslagen negatieve lading, ietwat zoals tijdens Dianetis gebeurt. Dianetics is meer toegespitst richting verleden terwijl Imagination Processing meer is toegespitst richting heden en toekomst.

WAT HET KOST

De eerste vraag is doorgaans “Hoeveel kost het?” In tegenstelling tot astrologie, t.w. het maken van een horoscoop, is er geen tijdrovende voorbereiding nodig voor een dianetics en/of een imagination processing sessie, dus kost net niets. Als u persé toch wat wilt doneren, dan wordt geen protest aangetekend.

HOE EN WAT

Alvorens een DIP (Dianetics Imagination Processing) sessie te beginnen, wordt eerst een intake gepleegd, ofwel een lijstje van probleemgebieden. Aan de hand van de onderwerpen die eruit voortvloeien gaat de sessie van start. Alles gebeurt bij volledig bewustzijn, dus er komt geen hypnose aan te pas en al helemaal geen psych trucjes en ook geen hocuspocus scéance. De DIP consulent stelt vragen die door de cliënt(e) worden beantwoord. De DIP consulent trekt geen conclusies, want dat is wat de cliënt(e) zelf doet. Het eind resultaat toont zich vanzelf wel. Soms is meer dan één sessie nodig om tot een goed eind resultaat te komen. Dit is niet in te schatten. U mag altijd notities, audio en video opnames maken. Het dossier gemaakt door PhiL blijft in veilige bewaring bij PhiL. Uw zelf gemaakt dossier blijft van u. Niets van wat besproken wordt gaat naar enig andere partij van welke aard dan ook. Het is de bedoeling dat het consult 1 op 1 is, d.w.z. geen derden erbij, en ook geen dieren. Maar het staat u vrij om een vertrouwenspersoon met u mee te nemen, vooropgesteld dat deze als toehoorder erbij zit en niet als vergaderaar. U gelieve rekening te houden met een mogelijke sessie duur van een aantal uren.

AFSPRAAK

PhiL verwacht van u wat voorbereiding. Het is zeer belangrijk dat u goed uitgerust bent, en klaar wakker, niet onder invloed van middelen. Let wel dat een sessie behoorlijk wat energie kan vergen. U zult gevraagd worden om in in de praktijkruimte niet te roken of te vapen, i.v.m. hygiene, feng-shui, en zo. Tevens wordt van u verwacht dat u tijdens de sessie niet met uw mobieltje of ipad bezig bent. U komt op specifiek consult en PhiL is er alleen dan voor u en houdt ook zijn mobieltje buiten. Dus: mobieltje uit! PhiL zelf zal nimmer enige informatie van uw dossier aan anderen laten weten. Alles blijft strikt vertrouwelijk, net als artsen, consulenten, advocaten, etc dat behoren te doen.CONTACT : George Philip Birney in Den Haag - - EMAIL : 123 AT opdepost DOT com